Kulla Anzhuine (Kulla e Barutit)

Kulla Anzhuine e Durrësit është një monument historik që u ndërtua në kohën e sundimit të familjes anzhuine në Shqipëri nga viti 1272 deri në vitin 1368. Kulla njihet ndryshe edhe si Kulla e Barutit sepse përdorej si depo baruti në periudhën osmane. Kulla ndodhet në një kodër, poshtë vilës së Mbretit Zog dhe mbi amfiteatrin, ajo ofron një pamje panoramike të qytetit, detit dhe maleve. Kulla ka formë rrethore dhe është ndërtuar prej guri dhe tullash. Ka një diametër rreth 10 metra dhe një lartësi rreth 8 metra. Kulla ka dy kate, të lidhura me një shkallë spirale. Kati i parë ka një tavan të harkuar dhe katër dritare, ndërsa kati i dytë ka një kupolë dhe gjashtë dritare. Kulla është një nga shembujt e paktë të mbijetuar të arkitekturës anzhuine në Shqipëri dhe është një vend i trashëgimisë kulturore.